نوشته‌ها

هنر حل مساله

/
هنر حل مساله بعد از چند بار تلاش، به جای پافشاری بر راه حل …

دیده شدن

/
اگر میخواد تبدیل به هنرمند موفقی شوید باید هنرتان را بدست مردم برسان…

پاسخ به سوال چه کسی و کجا؟

/
اگر اثر خود را برای ارائه یا فروش آماده می‌کنید باید از قبل به این فکر…