نوشته‌ها

منتشر کن یا....

/
اگر میخواد تبدیل به هنرمند موفقی شوید باید هنرتان را بدست مردم برسان…

هنر حل مساله

/
هنر حل مساله بعد از چند بار تلاش، به جای پافشاری بر راه حل …