نوشته‌ها

بازاریابی هنری

/
یکی از ضعف های هنرجویان عدم آشنایی با هنر بازاریابی ست. از آنج…

اخلاق و هنر

/
اهمیت ویژگیها ی اخلاقی در هنر- روابط اجتماعی بسیاری از مردم، هنر…