نوشته‌ها

بازاریابی هنری

/
یکی از ضعف های هنرجویان عدم آشنایی با هنر بازاریابی ست. از آنج…

مزایای طراحی ۳ بعدی در ارائه طرح هنری

/
مزایای طراحی ۳ بعدی در ارائه طرح هنری در بسیاری از شاخه های هنر، طراحی س…

راز تمایز اثر هنری چیست؟

/
مقاله را با مثالی از یک هنرمند آغاز میکنیم.Keith Haring از مهمت…

مدیریت هنری

/
توصیه هایی برای طراحان 🔆مدیریت ممکن است در وهله اول واژه ی…

منتشر کن یا....

/
اگر میخواد تبدیل به هنرمند موفقی شوید باید هنرتان را بدست مردم برسان…

سلیقه مخاطب و خلاقیت

/
سلیقه مخاطب و خلاقیت فرض کنید با اشتیاق تمام، بلیط کنسرت خواننده محبوبت…

دیده شدن

/
اگر میخواد تبدیل به هنرمند موفقی شوید باید هنرتان را بدست مردم برسان…

جواب مهمترین معما

/
همانطور که در کتاب "خرید از پیکاسو فروش به دالی" گفتیم، انتخا…

اخلاق و هنر

/
اهمیت ویژگیها ی اخلاقی در هنر- روابط اجتماعی بسیاری از مردم، هنر…