نوشته‌ها

بازاریابی هنری

/
یکی از ضعف های هنرجویان عدم آشنایی با هنر بازاریابی ست. از آنج…

سلیقه مخاطب و خلاقیت

/
سلیقه مخاطب و خلاقیت فرض کنید با اشتیاق تمام، بلیط کنسرت خواننده محبوبت…

توصیه های کارآفرینی هنر

/
۱٫از اشتباه نترسید.هیچ کس تمام نکات ضروری را در کسب و کار نمیدان…